Badania nad postawami rodziców wobec dzieci upośledzonych

Podobnych badań nad postawami rodziców wobec dzieci upośledzonych mógłbym przytoczyć więcej, a jeszcze więcej można byłoby poświęcić uwagi interpretacji wyników tych badań. Mówiąc krótko, są one wieloznaczne, często sprzeczne i jak twierdzi J. Carr (1974), nie przybliżają nas do lepszego zrozumienia i wyjaśnienia praktyk opiekuńczych i rehabilitacyjnych stosowanych w rodzinach wobec dzieci upośledzonych umysłowo. Dlatego też postuluje ona badanie wprost tych praktyk i poszukiwanie innych niż postawy czynników wyznaczających te praktyki. W ostatnich latach podejmuje się tego typu badania. Ponieważ do tego nurtu badawczego będę starał się szczególnie wyraźnie nawiązywać w dalszej części tego. rozdziału, więc poświęcę mu nieco więcej uwagi.

Czytaj dalej Badania nad postawami rodziców wobec dzieci upośledzonych

Krew w organizmie

Wyobraźmy sobie teraz, że nasze zastawki są na tyle mało sprawne, że nie cała porcja krwi jest wyrzucana na wyższe piętro. Kto wie, jakie „frakcje” pozostają na pierwszych piętrach kaskady, której nie zdołały sforsować. Jeśli od palców aż do stawu dolnego żyły usytuowane są w większości poziomo, to w okolicy kostki właśnie stopień trudności niepomiernie wzrasta – droga pnie się już tylko pod górę. Zaprogramowani przez ewolucję do życia nieporównanie bardziej aktywnego niż dzisiejsze, dawaliśmy sobie z tym radę. Dziś przestaje to wystarczać. Kiedy mówię swoim pacjentom o zbyt małej ilości ruchu, panie replikują zazwyczaj, że one przecież krzątają się po kuchni i domu przez cały dzień. Trzeba ciągle tłumaczyć, że przecież zupełnie nie o to chodzi.

Czytaj dalej Krew w organizmie

CEL LECZENIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO I PSYCHOANALITYCZNEGO CZ. II

Cofnięcie objawów fizycznych i psychicznych. W trakcie leczenia, szereg objawów zaczyna tracić swą intensywność. Spokój i opanowanie, jak również zrozumienie relacji między czynnikami emocjonalnymi a stanem swego zdrowia pozwalają na zmniejszenie lub likwidację szeregu objawów psychosomatycznych. Kłucia, pobolewanie i palpitacje przestają niepokoić pacjenta. Widzi on że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. W trakcie prawidłowo prowadzonej akcji psychoterapeutycznej u szeregu pacjentów znikają napady astmatyczne, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy goi się, u innych bóle głowy zmiejszają swą intensywność lub znikają, a u pacjentów cierpiących z powodu choroby wieńcowej następuje znaczna poprawa. Nie bez znaczenia w tych wszystkich przypadkach są naturalne siły organizmu, które raz poprowadzone w odpowiednim kierunku zdolne są pomóc każdemu człowiekowi.

Czytaj dalej CEL LECZENIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO I PSYCHOANALITYCZNEGO CZ. II

Leczenie ropnego zapalenia przydatków

Zabieg operacyjny powinien być wykonany jak najbardziej oszczędnie, dotyczy to głównie młodych kobiet w okresie prokreacyjnym. Wszelkie decyzje o usunięciu jajnika czy jajowodu powinny być konsultowane z ginekologiem. Operując w okresie ostrego zakażenia można podjąć decyzję o usunięciu ropniaka jajowodu u kobiet mających potomstwo, natomiast u młodych kobiet usuwa się przydatki wyłącznie wówczas, gdy tworzą one ropny guz, tzw. ropień jajnikowo-jajowodowy, często dający ostre objawy w wyniku wylewania się jego zawartości do jamy otrzewnej. W przypadkach, w których stwierdza się przekrwienie przydatków, nawet wtedy kiedy z jajowodu wydobywa się treść ropna, postępowanie operacyjne powinno ograniczyć się do drenażu zatoki Douglasa (przez powłoki jamy brzusznej lub tylne sklepienie) i ewentualnie wypłukania jamy otrzewnej antyseptykiem, np. roztworem hibitanu. Zazwyczaj jednocześnie wykonuje się usunięcie, często odczynowo zmienionego, wyrostka robaczkowego.

Czytaj dalej Leczenie ropnego zapalenia przydatków

Działalność przeciwalkoholowa w środowisku lokalnym

W szerokim ujęciu przez środowisko lokalne można rozumieć „gromadę ludzi żyjących na zwartej małej przestrzeni, wyznaczającej wspólny sposób życia … lokalną grupę terytorialną”2. Takim więc środowiskiem może być np. wieś, dzielnica dużego miasta, zwarte osiedle mieszkaniowe, będące terenem najbliższych kontaktów i stosunków zachodzących między zamieszkującymi w nim osobami.

Czytaj dalej Działalność przeciwalkoholowa w środowisku lokalnym

Lekarskie potwierdzenie poprawy zdrowia po bioterapii

Oto obecny na spotkaniu Waldemar D. ze Szczecina napisał do mnie list następującej treści: «Na prośbę Pana udałem się do lekarza, u którego się leczyłem. Pytał, jak się czuję i badał, stwierdzając, że jest w porządku. Z chwilą, gdy usłyszał, po co mi to świadectwo ogólnego stanu zdrowia, zmienił ton głosu oraz minę, wydając to, które Panu wysyłam. Chociaż twierdzi, że nie zauważa żadnych zmian od poprzedniego badania, ale ja za to zauważam i czuję się zdrowym». Ten młody mężczyzna przestawał już chodzić, a teraz jeździ do GS-u po paszę i ładuje po kilkanaście worków 60-kilogramo- wych na wóz na swoich plecach.

Czytaj dalej Lekarskie potwierdzenie poprawy zdrowia po bioterapii

Eksperymentalne badania autorstwa Afflecka

Afflecka interesowało przede wszystkim stwierdzenie, czy osoby upośledzone posiadają tę zdolność, a jeśli tak, to jaką rolę ona odgrywa w kontaktach interpersonalnych. Zgodnie z dokonywaną charakterystyką procesów poznawczych osób upośledzonych należało oczekiwać, że zaburzenia tych procesów będą utrudniać adekwatną orientację w otoczeniu społecznym. W związku z tym upośledzeni będą mieć kłopoty we właściwym rozpoznawaniu perspektywy poznawczej partnera i koordynowaniu perspektywy własnej z perspektywą inńych osób. To z kolei powinno znaleźć odbicie w przebiegu interakcji z tymi osobami. Na podstawie kilku badań eksperymentalnych Affleck wyprowadza następujące wnioski:

Czytaj dalej Eksperymentalne badania autorstwa Afflecka

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy – kontynuacja

Grupa bardzo żywo zareagowała na tę scenę. Wszyscy twierdzili, że Jerzy atakował dyrektora zbyt gwałtownie, wyglądało to jakby miał do niego osobiste pretensje. Dziwiono się jego nagłej zmianie po ostrym wystąpieniu dyrektora. Jerzy tłumaczył ją tym, że dyrektora grał lekarz, więc mając do niego szacunek, musiał go przeprosić za niegrzeczne zachowanie. Jeśli chodzi o dyrektora, to zdania nie zmienia.

Czytaj dalej Psychoterapia przy leczeniu nerwicy – kontynuacja

SYTUACJA

Sposób rozumienia sytuacji w tej pracy został już częściowo przesądzony w chwili dokonania wyboru sposobu rozumienia środowiska. Respektując więc poprzednie ustalenia, powiem, że sytuacja jest takim zdarzeniem fizycznym, któremu społecznie przypisane jest określone znaczenie. Te zdarzenia, które nie mają sensu społecznego, nie będą sytuacjami. Tenże sens (znaczenie) jest ppśrednikiem między konkretną jednostką a zdarzeniem fizycznym. Jednostka nie ma możliwości poznania i reagowania na zdarzenie samo w sobie. Jest to możliwe tylko za pośrednictwem znaczenia przypisanego społecznie danemu zdarzeniu (J. Kmita 1976). Szczególna rola, jaką przypisuję społeczno- -kulturowemu wymiarowi sytuacji, zmusza do bardziej precyzyjnego określenia, czym jest znaczenie, bo ono przecież tworzy ten wymiar.

Czytaj dalej SYTUACJA